آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲۱:۴۸:۴۸
امروز : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - 2020/04/05 - ۰۱:۱۴:۵۳
خبرگزاری محار | اخبار ایران و جهان | mohar News Agency        خبرگزاری محار | اخبار ایران و جهان | mohar News Agency
خبرگزاری محار | اخبار ایران و جهان | mohar News Agency
علی اصغر مونسان میراث فرهنگی

عباس علی کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر از تائید مصوبه مجلس در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی داد.

به گزارش محار نیوز : شهرام اسلامی - 

 

عباس علی کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر از تائید مصوبه مجلس در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی داد.

توسعه گردشگری و میراث فرهنگی یکی از راه های جذب سرمایه و رونق تولید داخلی است و در سالی که بنام رونق تولید نام گذاری شده لزوم توجه به آن را دو چندان میکند.

امروزه گردشگری به عنوان يكی از مهمترين صنايع توسعه پايدار، به يكی از بزرگترين صنايع درجهت ايجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورها تبديل شده که در عین پر درآمد بودن، صنعتی سالم و پاك بـرای اقتصـاد هـر منطقـه و کشور محسوب می گردد که رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زيادی را به دنبال داشته است و رونقش بیانگر ثبات سیاسـی اقتصـادی، اجتمـاعی، امنیتـی، فرهنگـی و علمی کشورهای جهان است، به بیان ديگر صنعت گردشگری بـا برخـورداری از امتیـازات منحصـر بـه فـرد همزمان چندين هدف را در فضای يك منطقه تامین می نمايد و پديده ای چند بعدی است درحالی که صنايع ديگر هـر کـدام بـه تنهـائی تامین کننده بخشی از اهداف مورد نظر هستند. اين صـنعت نـو پـا، در سـالهای اخیـر تـاثیرات زيـادی بـر وضعیت اقتصادی جهان داشته است،به گونه ای که امروزه يكی از بزرگ ترين بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار میرود که دارای پتانسیل اثر گذاری بر روابط بین الملل و ابزاری برای ترويج صلح در جهان است. از سوی ديگر،گردشگری برای ايران که وابستگی شديدی به درآمدهای نفتی دارد، می تواند به عنوان راهـی برای رهايی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تك محصولی باشد.

گردشگری هنوز هم در بین عامه مردم به عنوان یک صنعت لوکس و محدود به اقشار مرفه شناخته می شود. البته نمی توان کتمان کرد که این برداشت به ظاهر منفی، حداقل در برخی جوامع با واقعیت منطبق است.
مدیریت کلان ضعیف در بخش گردشگری می تواند آثار منفی گاه جبران ناپذیری در شهرها، پارک های ملی و بناهای تاریخی بر جای بگذارد و همچنین زیرساخت های محلی، اقشار بومی و منابع در اختیار آنها را در معرض تهدید جدی قراردهد.

در همین راستا بحث گردشگری پایدار (Sustainable Tourism) امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گرفته است. سازمان جهانی گردشگری که از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است، گردشگری پایدار را این گونه تعریف می کند: «گردشگری پایدار در قبال تأثیر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حال و آینده خود کاملاً مسئولیت پذیر است و نیازهای گردشگران، صنعت گردشگری، محیط زیست و جوامع میزبان را مدنظر قرار می دهد.

با توجه به مقدمه فوق لزوم تشکیل یک وزارت خانه و اصلاح ساختار تشکیلاتی جهت نیل به این اهداف از ضروریات اجتنناب ناپذیر این حوزه میباشد.

سازمان متولی امور گردشگری در کشور ما متشکل از ادغام سه سازمان میراث فرهنگی ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان صنایع دستی است که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و در غالب معاونت ریاست جمهوری اداره میشود.

با توجه به حوزه های تخصصی این سازمان و همچنین لزوم توجه و نظارت بیشتر بر آن طی دهه های اخیر صحبت هایی مبنی بر تبدیل این سازمان به وزارت خانه از کوشه و کنار به گوش میرسید اما هیچ گاه این طرح به مرحله اجرا و تصویب در نیامد.

در دول های گذشته از دولت اصلاحات گرفته تا دولت تدبیر و امید همواره این سازمان با حاشیه های فراوانی در راس مدیریت خود روبرو بوده است.از انتصاب هایی نظیر مرعشی ، بهشتی ، مشاعی ، بقایی ، احمد زاده کرمانی ، ملک زاده گرفته تا افرادی نظیر نجفی و و سلطانی فر که موفق به کسب رای اعتماد از خانه ملت نشده بودند ، روبرو بوده است.

به نوعی این سازمان تبدیل به حیاط خلوت دولت ها شده بود.

در اواخر دولت یازدهم و ریاست خانم دکتر احمدی پور بر این سازمان دوباره طرح تبدیل این سازمان به وزارت خانه کلید خورد و با روی کار آمدن دولت دوازدهم و همچنین نشستن علی اصغر مونسان بر صندلی مدیریت این سازمان این طرح به جد پی گیری شد و پس از رفع ابهامات و ایرادات وارد بر این طرح از سوی مجلس و همچنین شورای نگهبان روز گذشته سخنگوی این شورا خبر از تائید این لایحه داد.

عدم دخالت نمانیدگان در انتصاب معاونین رئیس جمهور باعث به وجود امدن حاشیه ای امن برای روئسای سازمان گردیده بود و همین امر باعث شده بود که چندان تمایلی از سوی ایشان برای تبدیل این سازمان به وزارت خانه وجود نداشته باشد.

حال باید منتظر ماند و دید که رئیس جمهور چه کسی را به عنوان وزیر نوزدهمین وزارت خانه دولت معرفی خواهد کرد.

اما نکته حائز احمیت این است که با توجه به اندک زمان باقیمانده از دولت دوازدهم و با توجه به روحیه پاسخگویی و اراده قوی مونسان در تبدیل این سازمان به وزارت خانه و هچنین اشرافیت ایشان بر حوزه های مختلف سازمان منطقی است که دولت سکان هدایت وزارت خانه نوزدهم را به دستان علی اصفر مونسان دهد.

و در پایان باید گفت وزارت خانه نوزدهم تو را میخواند....

کد خبر 19447